Monitoring van de krachtswerking in verticale beschoeiingswanden d.m.v. optische vezeltechnologie