Monitoring van structuren en systemen met optische vezel

Sensortechnologie op basis van optische vezel (‘fiber optic sensing’) kende de voorbije decennia een enorme evolutie (nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, betaalbaarheid, …). De technologie wordt dan ook meer en meer aangewend in diverse sectoren om de vervormingen en temperatuur in systemen en processen gedetailleerder dan ooit op te volgen (auto-industrie, medische sector, lucht- en ruimtevaart).

In de Vlaamse bouwsector laat de toepassing van monitoring in het algemeen en van optische vezel sensortechnologie in het bijzonder op zich wachten. Dit is in grote mate te wijten aan een grondige kennis van de beschikbare monitoringtechnieken en een kritische houding t.o.v. de haalbaarheid ervan.

Nochtans wordt er steeds meer aandacht besteed aan de duurzaamheid, efficiëntie en levensduur van bouwwerken, waar de Vlaamse bouwsector gretig op inspeelt door innovatieve bouwsystemen, structuren en uitvoeringstechnieken te ontwikkelen. Door deze evolutie groeit ook de noodzaak om bestaande en nieuwe infrastructuurwerken te monitoren en te voorzien in een kwaliteitscontrole van de uitvoering ervan. Optische vezel sensortechnologie biedt op dit vlak heel wat mogelijkheden als aanvulling op of als alternatief voor monitoringtechnieken met meer conventionele sensoren.

Vlaio Coock-project

“Monitoring van structuren en systemen met optische vezel” is een door Vlaio gesubsidieerd Coock-project. Coock staat voor Collectief onderzoek & ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding.

Projectpartners

De wetenschappelijke projectpartners van dit project zijn Buildwise (Afdeling Geotechniek, Structuren en Beton) en KU Leuven (Afdeling Bouwmechanica).

WTC_00024_L_Verticaal_1_pos_P
Afdeling Geotechniek, Structuren en Beton
KULeuven_partnerlogo
Afdeling Bouwmechanica