Project in de kijker: gewapende grondophoging Oosterweel

In het kader van de Oosterweelwerken op Linkeroever worden er op verschillende locaties op de werf gewapende grondophogingen gerealiseerd. Een gewapende grondophoging wordt opgebouwd uit zandlagen (bijv. 50 cm dik) afgewisseld door geogrids of geokunststoffen. Op deze manier kunnen op een zeer economische manier zelfs verticale grondmassieven worden opgericht.

In opdracht van Lantis en in samenwerking met Stadsbader voorziet Buildwise momenteel de instrumentatie van 1 doorsnede van een gewapende grondophoging. Deze monitoring past bovendien naadloos binnen de prenormatieve studie ‘Gewapende gronden’/’Remblais renforcés’ van Buildwise (FOD Economie – NBN). Zowel de FBG- als BOFDA-technologie worden hier succesvol toegepast.

Deze metingen zullen een beter inzicht geven in het gedrag van gewapende grondophogingen, waardoor het ontwerp ervan kan worden geoptimaliseerd. Ook het gedrag van de ophoging op lange termijn zal opgevolgd kunnen worden.