Diepe micropalen (De Groene Boog, Rotterdam)

Het bouwconsortium “De Groene Boog” (Besix, Dura Vermeer, Van Oord, John Laing, Rebel, TBI) werkt aan de aanleg van een nieuw autosnelwegtracé ten noorden van Rotterdam (A16, “De Groene Boog”). Op een bepaalde locatie kruist dit tracé de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Amsterdam Schiphol. Voor deze lijn gelden er uiteraard zeer strenge zettingseisen. Omdat er zeer zettingsgevoelige lagen aanwezig zijn in de ondergrond, stelde de aannemer een innovatief funderingsconcept voor om de brugpijlers van het nieuwe autosnelwegtracé te funderen.
Dit concept bestond uit het realiseren van 68 m diepe micropalen met een ‘vrije lengte’ van 47 m, waarin weinig of geen krachtsoverdracht naar de grond plaatsvindt. De grootste uitdaging was de realisatie van deze vrije lengte.
Om dit concept aan de praktijk te toetsen werd voorafgaand aan het finale ontwerp en de bouw een proefproject opgezet, waarbij verschillende uitvoeringswijzen werden geprobeerd. Vervolgens werden de micropalen 1 voor 1 aan een belastingsproef onderworpen om de effectieve werking van de vrije lengte te evalueren. Deze evaluatie werd mogelijk gemaakt door het gebruik van FBG- en BOFDA-sensorlijnen, die meteen na uitvoering in het verse grout in de micropalen werden neergelaten.


Monitoring nog actief?
Nee
Jaar
2019
Aannemer
Franki Foundations
Structuurtype
Funderingselement
OV-technologie
BOFDA
Opgemeten parameter
Rek