Monitoring composietbrug (Brugge)

In Brugge werden in maart 2019 twee zwaar beschadigde houten voetgangers- en fietsersbruggen vervangen door volledig composieten exemplaren. Met hun lengte van 42 m gaat het hier om de langste composietbruggen ter wereld die uit één stuk opgebouwd zijn. De twee bruggen wegen elk slechts zo’n 22 ton en konden op zeer korte tijd met behulp van kranen ter plaatse gehesen worden.

Deze composietbruggen werden onderzocht in het kader van een project van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO). In deze context heeft SECO eind 2018 het ontwerp van de brug gevalideerd en heeft het WTCB begin 2019 verschillende optische vezel kabels geïnstalleerd in de tweede brug. De kabels werden in de brug geïntegreerd tijdens de productie en bevinden zich dus in het composietmateriaal.

De instrumentatie maakt het mogelijk de in-situvervormingen van de brug zowel op korte als op lange termijn te evalueren onder diverse statische en dynamische belastingen (bv. groepen voetgangers of joggers, een dienstvoertuig).

Het doel van dit project bestaat er niet alleen in om meer te weten te komen over dit materiaal, maar ook om de opgebouwde kennis te delen met andere bouwpartners, zodat er in de toekomst met meer vertrouwen en op een verantwoorde manier gewerkt kan worden met composietmaterialen.


Monitoring nog actief?
Ja
Jaar
2019
Adres
Maria van Bourgondiëlaan 35
8000 BRUGGEBelgium

Opdrachtgever
Vl. Overheid – Depart. MOW – Afd. Expertise Beton en Staal 
Aannemer
WestConstruct