Tender ‘Predictief onderhoud op sluisdeuren’

MOW publiceerde op 07/01/2021 het bestek voor het project ‘Predictief onderhoud op sluisdeuren’ op e-procurement.

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) wil, in samenwerking met De Vlaamse Waterweg (DVW), komen tot een preventief en predictief onderhoud van sluizenHet doel is om met bestaande data en bijkomend te verzamelen data (via te installeren sensoren op en bij de sluisdeuren) relevante en voorspellende variabelen te definiëren op basis waarvan automatische waarschuwingen gegenereerd kunnen worden over de noodzaak aan onderhoud. Dit concept zal met een pilootproject getest worden op de sluis van Evergem, waarvan DVW de beheerder is.
De focus van de piloot ligt op het exploreren van de verschillende sensoren en plaatsing ervan om modellen voor predictief onderhoud bij sluizen mogelijk te maken. ... Welke sensoren het meest geschikt zijn voor het bekomen van de gewenste data wordt hier niet gepreciseerd en we laten het aan de opdrachtnemer om het best mogelijke voorstel te doen dat ons de gepaste inzichten geeft in de bewegingen en de krachten op de sluisdeuren, rekening houdend met een maximaal budget van 200.000 euro incl btw. 

De procedure stelt volgende deadlines voorop:

  • Vrijdag 22/01/2021, 18:00: insturen van uw vragen bij het bestek
  • Dinsdag 26/01/2021, 14:00: online infomoment bij het bestek
  • Maandag 22/02/2021, 11:00: deadline indiening offertes  
  • Vrijdag 05/03/2021: mondeling toelichting bij uw offerte