Validatieproeven

Eind 2020 werden een aantal validatieproeven uitgevoerd in de labo’s van Buildwise. Er wordt speciale aandacht besteed aan het detecteren van scheurvorming in beton met optische vezel sensoren.

Later zullen zeker meer details volgen over het opzet en de resultaten van deze proeven. Hieronder vind je alvast enkele sfeerfoto’s.

4-puntsbuigproef op grote balk uit gewapend beton

4-puntsbuigproeven op prisma's met zaagsnede