Workshop 2: Optische vezelmetingen in en op gewapend beton

Woensdag 31/03/2021 13u00-14u30

Tijdens de 2de workshop in het kader van het COOCK-project ‘Monitoring van structuren en systemen met optische vezel’ lichten Buildwise en KU Leuven graag enkele recent uitgevoerde validatieproeven toe. Bij deze validatieproeven werden verschillende types optische vezel geïntegreerd
in en op elementen uit gewapend beton. Deze elementen werden vervolgens aan een buigproef onderworpen.

Tijdens de workshop zullen we dieper ingaan op de gebruikte types optische vezel en de verschillende bevestigingswijzen. Vervolgens worden
de verschillende meetresultaten met elkaar vergeleken. In een laatste bijdrage toont KU Leuven de mogelijkheden om op basis van dynamische monitoring met optische vezel progressieve schadefenomenen te detecteren.

Deelname is gratis. De workshop wordt ook opgenomen en later via de projectwebsite ter beschikking gesteld.

De opname van de webinar en de presentaties vindt u terug onder de tab ‘Documenten’.

PROGRAMMA

  1. Instrumentatie in/op elementen uit gewapend beton (Buildwise – 20 min.)
    • Toegepaste optische vezel technologieën, type sensoren en kabels, types integratie van de sensorkabel
  2. Statische monitoring (Buildwise – 25 min.)
    • Optische vezel (FBG en BOFDA)
    • Digital Image Correlation (DIC)
  3. Dynamische monitoring met FBG-sensoren (KU Leuven – 15 min.)
  4. Vragen en antwoorden, discussie.