Oosterweel diepwandproef (Merksem)

Om een beter zicht te krijgen op het draagvermogen van diepwanden in de Boomse klei zette Lantis een proefproject op. Dit alles met het doel het ontwerp van de Oosterweelverbinding te optimaliseren.

WTCB instrumenteerde de wapeningskooien van de diepwanden uitgebreid met optische vezel sensoren. Zowel FBG- als BOFDA-reksensoren werden toegepast, alsook BOFDA- en Raman-temperatuurkabels.


Monitoring nog actief?
Nee
Jaar
2018
Aannemer
Soetaert