Oosterweel proefput (Antwerpen)

Met het oog op de beoordeling van de technische haalbaarheid van de op tafel liggende plannen heeft Lantis (voormalige BAM) – in samenwerking met het studiebureau RoTS – in 2014-2015 een grootschalige proefcampagne uitgevoerd. Aan de hand van de aldus verworven informatie was het mogelijk om het ontwerp en de uitvoering van de Oosterweelverbinding gerichter en dus meer economisch te laten verlopen.

WTCB monitorde gedurende meer dan 1 jaar de vervormingen van de damwanden, de zwel van de Boomse klei en de krachten in de stempels. Dit alles gebeurde met FBG-sensoren. Voor de temperatuurcompensatie van de metingen werden klassieke thermokoppels toegepast.


Monitoring nog actief?
Nee
Jaar
2013
Adres
2000 ANTWERPENBelgium

Opdrachtgever
Lantis
Aannemer
Denys
Structuurtype
Grondkerende wand
Projectwebsite